Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Trygghetsvakten avfuktare

Avfuktare TrygghetsVakten Krypgrund
TRY3012
- Termisk avfuktare för krypgrund
- Miljövänlig
- Minimalt underhåll
- Upp till 50 års livslängd
- Enkel att installera
 
Trygghetsvakten krypgrund är en termisk avfuktare speciellt utvecklad för avfuktning av krypgrunder. Avfuktaren består av en centralenhet med fukt- och temperatursensorer och en 50 meter lång värmekabel. Värmekabeln fästs i en slinga längs med ytterväggarna i blindbotten. Om fukt- och temperatursensorerna indikerar risk för mögelbildning startas uppvärmningen automatiskt. Värmekabeln ökar temperaturen på vinden några grader vilket ger en minskning av den relativa luftfuktigheten. En grads höjning av temperaturen minskar luftfuktigheten med 5% RF.
 
Vid montering i krypgrund skall marktäckning finnas i grundbotten (marken i grunden). Vi rekommenderar armerad marktäckning eller krypgrundsisolering. Vanlig åldersbeständig byggplast 0,2 mm kan också användas men den har sämre hållbarhet och ger ingen isolerande verkan.
 
Systemet är modulbaserat och flera värmeslingor kan anslutas vid avfuktning av större ytor.
 
Tekniska data
Maximal effekt: 440 W (per slinga)
Värmekabelns längd: 36 m (per slinga)
Normal energiåtgång: 7 kWh per m²/år
Systemets kapacitet: max 90 m² (per slinga)
Garanti: 7 år
Beräknad livlängd: 50 år
 
Pris exkl.5 588
Pris inkl.6 985
Avfuktare TrygghetsVakten vind
TRY3020
- Avfuktare för vinden
- Minimalt underhåll
- Upp till 50 års livslängd
- Enkel att installera
 
Trygghetsvakten vind är ett miljövänligt avfuktningssystem speciellt utvecklat för kalla vindar med hög luftfuktighet. Trygghetsvakten består av två delar, en fläkt som ser till att fuktig luft ventileras ut och torr luft tillförs, samt en styrenhet som med hjälp av flera fukt- och temperatursensorer avgör om det föreligger risk för mögelbildning och som styr systemet för optimal avfuktning.
 
Fläkten styrs utifrån mätvärden från flera fuktsensorer. En fuktsensor mäter luftfuktigheten utanför byggnaden och en fuktsensor mäter luftfuktigheten inne på vinden. Dessa sensorer säkerställer bland annat att den luft som ventileras in är torrare än den befintliga luften på vinden. När luftfuktigheten är hög utomhus, t.ex. vid regn, avstannar fläkten. Den ökade ventilationen skapar större möjlighet för luften att transportera bort den överflödiga fukten från vinden.
 
Den smarta styrningen av systemet ger en mycket låg energiförbrukning, då systemet endast aktiveras vid behov. Som standard ingår en ljuddämpare som säkerställer att ljudnivån hålls på en låg nivå. Systemet är modulbaserat och fler fläktar kan installeras vid behov.
Läs gärna mer på tillverkarens hemsida...Länk till Trygghetsvaktens hemsida.
 
För vindar med mycket hög luftfuktighet eller för att minska risken för mögelbildning generellt, kan systemet utökas med värmeslingor motsvarande TrygghetVakten vind Classic .
 
Installationen av trygghetsvakten är enkel för den händige hemmafixaren, men om man känner sig osäker kan man vända sig till en installatör.
 
Inklusive:
TrygghetsVakten Vind (hygrodynamisk avfuktare)
Monteringsmaterial
Installationsanvisningar
 
Tekniska data
Maximal effekt: 610 W
Fläktens kapacitet ca: 350 m³/h
Normal energiåtgång: 4 kWh per m²/år
Systemets kapacitet: 10 - 100 m²
Pris exkl.7 996
Pris inkl.9 995
Trygghetsvakten Pro-X
Pris exkl.11 144
Pris inkl.13 930
Avfuktare TrygghetsVakten vind classic
TRY3025
- Avancerad avfuktare för vinden
- Med uppvärmning
- Minimalt underhåll
- Upp till 50 års livslängd
- Enkel att installera
 
Avfuktning, ventilation och uppvärmning i ett!
Trygghetsvakten vind classic, är ett miljövänligt avfuktningssystem speciellt utvecklat för kalla vindar med hög luftfuktighet. Trygghetsvakten består av tre grundläggande beståndsdelar. En fläkt som ser till att luften hålls i rörelse, fuktig luft ventileras ut och torr luft tillförs. En värmeslinga, som ökar temperaturen på vinden några grader. En grads ökning av temperaturen ger en minskning av den relativa luftfuktigheten på 5% RF. Samt en styrenhet som med hjälp av flera fukt- och temperatursensorer avgör om det föreligger risk för mögelbildning och som styr systemet för optimal avfuktning.
 
Fläkten styrs utifrån mätvärden från flera fuktsensorer. En fuktsensor mäter luftfuktigheten utanför byggnaden och en fuktsensor mäter luftfuktigheten inne på vinden. Dessa sensorer säkerställer bland annat att den luft som ventileras in är torrare än den befintliga luften på vinden. När luftfuktigheten är hög utomhus, t.ex. vid regn, avstannar fläkten. Den ökade ventilationen skapar större möjlighet för luften att transportera bort den överflödiga fukten från vinden.
 
För att ytterligare förbättra klimatet på vinden monteras en värmeslinga längs innertaket. Tekniken grundas i att varm luft kan bära mer fukt än kall luft. Värmeslingan värmer upp vinden vilket gör att fukten inte kondenseras mot väggarna, utan istället kan transporteras ut med hjälp av fläkten. Om fläkten inte lyckas hålla luftfuktigheten på en godkänd nivå startas värmeslingan automatiskt. Uppvärmningen är normalt bara aktiv under några veckor per år.
 
Den smarta styrningen av systemet ger en mycket låg energiförbrukning, då systemet endast aktiveras vid behov. Som standard ingår en ljuddämpare som säkerställer att ljudnivån hålls på en låg nivå. Systemet är modulbaserat och fler fläktar och värmeslingor kan installeras vid behov.
 
Inklusive:
TrygghetsVakten Vind Classic (hygrodynamisk avfuktare, termisk avfuktare 50 m värmekabel)
Monteringsmaterial
Installationsanvisningar
 
Tekniska Data
 
Maximal effekt: 610 W
Fläktens kapacitet ca: 350 m³/h
Värmekabelns längd: 50 m
Normal energiåtgång: 4 kWh per m²/år
Systemets kapacitet: 10 - 100 m²
Garanti 7 år (Läs mer på trygghetsvakten.se)
Ett års Nöjd Kund Garanti (Läs mer på trygghetsvakten.se)
Pris exkl.12 784
Pris inkl.15 980
Avancerad avfuktare TrygghetsVakten krypgrund Pro X70
TRY3035
- Avfuktare för mycket fuktiga krypgrunder
- Sänker radonnivån och tar bort dålig lukt
- Kontinuerlig avfuktning och luftrening
- Energisnål och självgående
 
TrygghetsVakten Pro-X70 är ett avfuktningssystem utvecklad för krypgrunder med hög fuktighet och förekomst av skadliga ämnen som radon, mögel eller jordlukt. Avfuktaren ventilerar bort skadliga ämnen samtidigt som den håller krypgrunden så torr att mögel och röta inte kan växa.
 
Avfuktning, ventilation och uppvärmning i ett! 
Trygghetsvakten Pro-X70 består av tre olika delar. En fläkt som ser till att luften hålls i rörelse, fuktig luft ventileras ut och torr luft tillförs. En värmeslinga, som ökar temperaturen några grader. En grads ökning av temperaturen ger en minskning av den relativa luftfuktigheten på 5% RF. Samt en styrenhet som med hjälp av flera fukt- och temperatursensorer avgör om det föreligger risk för mögelbildning och som styr systemet för optimal avfuktning.
 
Fläkten skapar ett undertryck genom att ventilera ut de skadliga ämnena från krypgrunden. Fläkten styrs utifrån mätvärden från flera fuktsensorer. En fuktsensor mäter luftfuktigheten utanför byggnaden och en fuktsensor mäter luftfuktigheten inne i krypgrunden. Dessa sensorer säkerställer att avfuktningen endast är igång då krypgrundens luft är fuktigare än utomhusluften. När luftfuktigheten är högre utomhus t.ex. vid regn, går fläkten ner i effekt.
 
För att ytterligare förbättra klimatet i krypgrunden monteras en värmeslinga i krypgrunden. Tekniken grundas i att varm luft kan bära mer fukt än kall luft. Värmeslingan värmer upp vinden vilket gör att fukten inte kondenseras mot väggarna, utan istället kan transporteras ut med hjälp av fläkten. Om fläkten inte lyckas hålla luftfuktigheten på en godkänd nivå startas värmeslingan automatiskt. Uppvärmningen är normalt bara aktiv under några veckor per år.
 
Den smarta styrningen av systemet ger en mycket låg energiförbrukning. Som standard ingår en ljuddämpare som säkerställer att ljudnivån hålls på en låg nivå. Systemet är modulbaserat och fler fläktar och värmeslingor kan installeras vid behov.
 
Inklusive
1 st TrygghetsVakten 5.0 (50 m kabel per slinga)
1 st TrygghetsVakten Pro-X (ventilationsstyrning)
1 st ljuddämpare
Monteringsmaterial
Installationsanvisningar
 
Tekniska data
Maximal effekt: 940 W
Fläktens kapacitet ca: 350 m³/h
Värmekabelns längd: 2 gånger 50 m
Normal energiåtgång: 4 kWh per m²/år
Systemets kapacitet: ca: 150 m²/ 100 m³
 
 
Pris exkl.15 932
Pris inkl.19 915
Trygghetsvakten radonsug RS2k
TRY4013
- Radonsanering med minimalt underhåll
- Låg ljudnivå
- Låg energiförbrukning
 
Om en byggnads radonnivåer överskrider det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³ bör åtgärder vidtas för att sänka nivåerna. Vanligtvis räcker det med att öka ventilationen för att sänka radonnivåerna. I en krypgrund kan detta göras genom att installera en avfuktare med fläktfunktion. Om man har ett hus med platta på mark eller källare används istället en radonsug.
 
Trygghetsvakten radonsug RS2k är en energieffektiv radonsug som är lämplig att installera både i gamla och nya hus, där det går att skapa ett undertryck. Den lämpar sig också väl för att öka undertrycket i ventilerade golv.
 
Radonsugen placeras i ett lämpligt utrymme inomhus och ansluts till en ventil där radongaserna kan vädras ut. Radonrör borras ner i grundplattan på upp till tre platser. Radonrören ansluts sedan till radonsugen som programmeras med önskad fläkthastighet. Radonsugen suger upp radongaserna från betongplattan via radonrören och vädrar ut gaserna genom ventilen. 
 
Radonsugen är konstruerad för kontinuerlig drift och ska aldrig stängas av. En högeffektiv motor ger låg energiförbrukning och en ljuddämpare garanterar en låg ljudnivå. Systemet är mycket enkelt att hantera och kräver minimalt underhåll. Det är endast filtret som måste bytas var 6:e månad. Regelbundna filterbyten förlänger systemets livstid.
 
Tekniska data
Anslutning: "Centraldammsugarrör" ø 50,7 mm
Anslutningsspänning: 230 V / 50-60 Hz
Anslutningseffekt: max 70 W
Effektförbrukning: 6 st steg mellan 20-70W
Ljudnivå: 17-37 dB(A) på 3 m avstånd
Storlek: 360 x 311 x 207 mm
Vikt: 6,1 kg
Pris exkl.15 120
Pris inkl.18 900
Armerad marktäckning 1,5x50m, 75kvm
TRY3097
Armerad marktäckning för fukt-, radon- och ångspärr i krypgrund
 
Högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag. Ersätter byggplast. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets värmestrålning samt även värme från en sorptionsavfuktare eller en Trygghetsvakt. Marktäckningen är isolerande i utrymmen där luften står relativt stilla, t ex i krypgrunder, väggar och bjälklag. Efter 3-8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparing. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund.
 
Ångspärren bör tejpas i skarvarna med åldersbeständig tejp (se vår artikel TRY3089).
 
Kan kompletteras med extra isolering på undersidan. Kontakt oss för mer information eller läs mer på Trygghetsvaktens hemsida (länk)
 
Tekniska data
Längd: 50 meter
Bredd: 150  cm
75 m² per rulle
Ånggenomgångsmotstånd >3,5*10 000 000s/m, Sd>100m,
Brandteknisk egenskap klass E, EN13501-1,
Hållfasthet >1200N/10 cm.
 
Pris exkl.2 396
Pris inkl.2 995
Klammerpistol för värmekabel
TRY3100
Klammerpistol för montering av värmekabel
    
Med klammerpistolen förenklas och effektiviseras monteringen av Trygghetsvaktens värmekabel avsevärt. Klammerpistolen levereras i en väska med ett startkit av lämpliga klammer. 
 
 
Pris exkl.488
Pris inkl.610
Klammer till klammerpistol
TRY3101
Klammer till klammerpistol för värmekabel
Klammer som används vid montering av värmekabel i trossbotten eller insidan av takfot.
 
Tekniska data
 
12 mm klammer 
350 st klammer i varje paket
Pris exkl.112
Pris inkl.140

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan