För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
Radonmätning och radonsanering

Radon finns i många av våra byggnader, då radon härstammar från uran, som finns naturligt i vår berggrund. Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som förekommer i alla byggnader med byggnadsmaterial av sten. Radon avges då grundämnet radium sönderfaller och bildar så kallade radondöttrar. Radondöttrarna slår sig samman med partiklar i luften och kommer på så sätt ner i våra lungor. Eftersom radongasen är osynlig och luktfri kan den endast påvisas genom att utföra en radonmätning.

Radon kan mätas med hjälp av en radonmätare, radonlogger eller med radonpuckar (spårfilmsdosor).

Radonmätare eller sk. radonlogger används vid korttidsmätning. Mätdata lagras i radonmätarens minne och kan överföras till dator för vidare bearbetning.

Radonpuckar används vid längre mätningar från 7 dagar upp till 3 månader. Mätningen bör göras under perioden oktober- april. Efter radonmätningen skickas radonpucken till ackrediterat mätlaboratorium som kontrollerar uppmätt radonnivå. Radonpucken finns i två versioner, kort- och långtidsmätning, där korttidsmätningen endast ger en indikation på lokalens radonnivå.
 
Om utförd radonmätning visar att värdet överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m³ bör åtgärder sättas in. Vilken metod som används beror på varifrån radongasen härstammar. Vanligast är att radongasen kommer ifrån marken. Problemen kan då åtgärdas via avfuktare med fläkt eller en radonsug.

 
Antal träffar 5
GAMRADSCO
Radonlogger Radon Scout
Pris exkl.14 875

En liten och smidig radonlogger lämplig för t ex mätningar i skolor/lokaler eller för den som vill ha en kontinuerlig loggning av radonhalten i bostaden. Radonloggerns höga känslighet ger tydlig indikation även vid mycket låga radonnivåer. Instrumentet placeras i lokalen eller rummet och redan efter 24 timmar kan ett indikativt mätvärde ges. Radonmätare Radon Scout är utvecklad för att möta de speciella krav som ställs på ett instrument för mätning av radon-nivåer i lokaler och byggnader. Speciellt stor vikt har lagts vid att garantera enkel hantering samt att säkerställa att det inte går att manipulera mätresultatet.

Strömförsörjningen sker via batteri, med flera månaders batteritid eller via eller nätadapter för ännu längre mätperioder. Mätdata kan lagras i radonloggerns interna minne och kan överföras till PC, även under pågående mätning.

Instrumentet kan även anslutas till ett modem för överföring av data. (analog, ISDN, GSM)

Ingår i paketet

 • Mjukvara
 • datakabel (RS-232)
 • batterier.

Tekniska Data

 • Mätområde: 0...10 MBq/m³
 • Känslighet: 1,8 vid 1000 Bq/m³
 • Svarstid: 120 minuter, 95 % säkerhet
 • Sensorer:
  • Relativ luftfuktighet (0...100%)
  • Temperatur: -20...40°C
  • Tiltsensor
 • Mätintervall: 1 timme, 3 timmar
 • Minne: 672 mätvärden
 • Internt realtidsur
 • Strömförsörjning: 2 x D-size (NiCd, NiMH, Alkaline)
 • Batteritid:>90 dagar
 • Enkel hantering via switch
 • Mått: 175 x 135 x 55 mm
 • Vikt: 800 g (inklusive batterier)
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
GAMRKM
Radondosa RKM Spårfilmsdosa Korttid
Pris exkl.650

De gräns- och riktvärden för radon som vi har i Sverige baseras på ett årsmedelvärde. För att få fram ett tillförlitligt radonvärde som kan jämföras med de svenska riktvärdena bör mätningen pågå under minst 2 månader under perioden 1:a oktober till 30:e april. Men ibland räcker det med att få en indikation på årsmedelvärdet. Då kan en radoonmätare för korttidsmäning användas. Dosorna behöver endast vara utplacerade i 10 dagar.

Hur många dosor som behövs i din bostad beror på bostadens storlek. I villor behövs en dosa per våning. I lägenhet bör minst 2 dosor användas, en i sovrum och en i vardagsrum.

Dosorna säljs i en förpackning om 2 och skickas efter mättiden till laboratoriet för analys. Returkuvert medföljer liksom noggranna instruktioner för dosornas placering.

Ingår i paketet

 • 2 dosor
 • returpåse
 • svensk bruksanvisning.

Tekniska Data

 • Mätområde: 70-150.000 ppm vid 7 dygns exponering.
 • Mätprincip: Spårfilmsmätning, bildananlys.

Gränsvärden och riktvärden i Sverige:

 • 200 Bq/m3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.
 • 400 Bq/m3 - Högsta radonhalt på arbetsplatser

Radonmätning i lägenhet

 • Två detektorer per lägenhet behövs
 • Placera detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand
 • En korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn - gärna upp till 10 dygn
 • Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)

Radonmätning i villa

 • En detektor per våningsplan behövs där det finns boutrymme (gillestuga räknas tex som boutrymme), har du tex tre våningsplan i din villa behövs tre detektorer
 • Placera detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand
 • EEn korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn - gärna upp till 10 dygn
 • Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)

Radonmätning i lokaler eller på arbetsplatser

 • Varje huskropp ska mätas
 • I bottenvåning med markkontakt eller plan under jord ska det placeras en dosa i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse
 • I våningsplan ovan mark skall normalt minst en dosa placeras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en per 500 m2
 • Minst två dosor används till en huskropp
 • En korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn - gärna upp till 10 dygn
 • Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
GAMSSF
Radonlogger SSF Spårfilmsdosa, Långtid
Pris exkl.450

Det första steget vid all radonmätning är att utföra en långtidsmätning med en eller flera spårfilmsdosor.

De gräns- och riktvärden vi har i Sverige baseras på ett årsmedelvärde. För att få fram ett tillförlitligt radonvärde i din bostad som kan jämföras med de svenska riktvärdena bör mätningen pågå under minst 2 månader under perioden 1:a oktober till 30:e april. Hur många dosor som behövs i din bostad beror på dess storlek. I villor behövs en dosa per våning. I lägenhet bör minst 2 dosor användas, en i sovrum och en i vardagsrum.

Dosorna säljs i en förpackning om 2 och skickas efter mättiden till laboratoriet för analys. Returkuvert medföljer liksom noggranna instruktioner för dosornas placering.

Ingår i paketet

 • 2 dosor
 • returpåse
 • svensk bruksanvisning.

Tekniska Data

 • Mätområde: 20-25.000 ppm vid 3 månaders exponering.
 • Mätprincip: Spårfilmsmätning, bildananlys.

Gränsvärden och riktvärden i Sverige:

 • 200 Bq/m3 - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.
 • 400 Bq/m3 - Högsta radonhalt på arbetsplatser

Radonmätning i lägenhet

 • Två detektorer per lägenhet behövs
 • Placera detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand
 • En korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn - gärna upp till 10 dygn
 • Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)

Radonmätning i villa

 • En detektor per våningsplan behövs där det finns boutrymme (gillestuga räknas tex som boutrymme), har du tex tre våningsplan i din villa behövs tre detektorer
 • Placera detektorerna i sovrum och i vardagsrum i första hand
 • EEn korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn - gärna upp till 10 dygn
 • Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)

Radonmätning i lokaler eller på arbetsplatser

 • Varje huskropp ska mätas
 • I bottenvåning med markkontakt eller plan under jord ska det placeras en dosa i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse
 • I våningsplan ovan mark skall normalt minst en dosa placeras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en per 500 m2
 • Minst två dosor används till en huskropp
 • En korttidsmätning ska pågå minst 7 dygn - gärna upp till 10 dygn
 • Mät under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april)
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
GAMGS3
Strålningsmätare Gamma-Scout
Pris exkl.5 600

Ett mätinstrument för mätning av alfa-, beta- och gamma-strålning. Med Gamma-Scout får man inte bara ett instrument som direkt visar mätresultatet utan också är en tillförlitlig geigermätare för att söka strålningskällor t.ex blåbetong. GammaScout har alla de funktioner som behövs vid identifiering av strålningskällor. Man kan även selektera på typ av strålning.

Mätvärden kan loggas i Gamma-Scout för att sedan ladda ner dessa till en PC.

Ingår i paketet

 • Garanti 1 år
 • engelsk programvara
 • USB-kabel
 • kalibreringscertifi kat
 • batteri
 • bruksanvisning.

Tekniska Data

 • gammakänslighet: 96 pulser/min vid Cs137 strålning
 • nolleffekt: < 10 pulser/min räkneröret avskärmat med 50 mm bly
 • mätområde: 0,01 µSv/h - 1000 µSv/h
 • loggningsintervall: 1 min, 10 min, 1 h, 1 dag, 7 dagar
 • räkneintervall: 1 - 99 sek, 1-99 min, 1 - 99 h
 • minneskapacitet: 2 kb motsvarar 2 år med loggningsintervallet 1 dag
 • arbetstemperatur. - 20°C - + 60°C
 • inbyggt batteri för> 10 års drift
 • inbyggd USB 2.0 port för överföring till PC
 • ljudvarning vid gränsvärden
 • stor och lättavläst display
 • hus i slagtålig Novodurplast
 • liten, lätt och kompakt
 • programvara ( engelsk ) och datakabel ingår
 • Batteri Lithium 2,7 - 3,7 V, livslängd> 10 år
 • Storlek 161 x 72 x 30 mm.
 • Vikt 153 gram inkl. batteri
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
TRY4013
Trygghetsvakten radonsug RS2k
Pris exkl.15 120
- Radonsanering med minimalt underhåll
- Låg ljudnivå
- Låg energiförbrukning
 
Om en byggnads radonnivåer överskrider det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³ bör åtgärder vidtas för att sänka nivåerna. Vanligtvis räcker det med att öka ventilationen för att sänka radonnivåerna. I en krypgrund kan detta göras genom att installera en avfuktare med fläktfunktion. Om man har ett hus med platta på mark eller källare används istället en radonsug.
 
Trygghetsvakten radonsug RS2k är en energieffektiv radonsug som är lämplig att installera både i gamla och nya hus, där det går att skapa ett undertryck. Den lämpar sig också väl för att öka undertrycket i ventilerade golv.
 
Radonsugen placeras i ett lämpligt utrymme inomhus och ansluts till en ventil där radongaserna kan vädras ut. Radonrör borras ner i grundplattan på upp till tre platser. Radonrören ansluts sedan till radonsugen som programmeras med önskad fläkthastighet. Radonsugen suger upp radongaserna från betongplattan via radonrören och vädrar ut gaserna genom ventilen. 
 
Radonsugen är konstruerad för kontinuerlig drift och ska aldrig stängas av. En högeffektiv motor ger låg energiförbrukning och en ljuddämpare garanterar en låg ljudnivå. Systemet är mycket enkelt att hantera och kräver minimalt underhåll. Det är endast filtret som måste bytas var 6:e månad. Regelbundna filterbyten förlänger systemets livstid.
 
Tekniska data
Anslutning: "Centraldammsugarrör" ø 50,7 mm
Anslutningsspänning: 230 V / 50-60 Hz
Anslutningseffekt: max 70 W
Effektförbrukning: 6 st steg mellan 20-70W
Ljudnivå: 17-37 dB(A) på 3 m avstånd
Storlek: 360 x 311 x 207 mm
Vikt: 6,1 kg
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms