För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
Luftflödesmätare & lufthastighetsmätare

Mätforum har lång erfarenhet av luftflödesmätningar och du kan säkert hitta en lämplig lufthastighetsmätare eller luftflödesmätare i vårt sortiment. Mätforum säljer luftflödesmätare och lufthastighetsmätare av mycket hög kvalite från TSI/Airflow och Kimo Instrument, för professionella användare. Luftflödesmätare används i många branscher t.ex. fastighetsservice, driftsättning & injustering av ventilationssystem samt forskning & utveckling.
 
Antal träffar 14
AIRTA410
TSI-Airflow TA410 Lufthastighetsmätare
Pris exkl.6 900
- Ventilationsinstrument med basfunktionalitet
- Mäter hastigheter från 0,15 m/s
- Max lufthastighet 20 m/s
- OBS Ingen flödesberäkning (vår artikel AIRTA430 kan visa liter/sekund) 
- Temperatur
 
Lufthastighetsmätaren TSI/Airflow TA410 är smidig och prisvärd. Instrumentet är lämpligt för ett flertal applikationer som t.ex. kontroll av dragskåp, dragbänkar, kontroll av ventilationssystem eller allmänna ventilationsuppdrag.

Instrumentet är mycket enkelt att använda och mätresultatet visas i en stor och tydlig display. Med inbyggd temperaturkompensering blir mätvärdena stabila och noggranna.

Luftflödesmätare TA410 levereras med en 102 cm lång teleskopisk sond med TSI´s välrenommerade keramikbelagda platinatråd som sensor.

Ingår i paketet
Garanti 1 år sond
Batterier
Fabrikscertifikat
Väska
Bruksanvisning
 
Tekniska Data
Yttermått (mätare): 8,4 cm × 17,8 cm × 4,4 cm
Mätarens vikt: Med batterier: 0,27 kg
Strömkrav: Fyra AA-batterier (medföljer)
 
Hastighet
Intervall: 0 till 20 m/s
Noggrannhet1&2: ±5 % av avläsning eller ±0,025 m/s, vadhelst är störst
Visningsnoggrannhet: 0,01 m/s
 
Temperatur
Intervall: -18 till 93°C  Noggrannhet: ±0,3°C
Visningsnoggrannhet: 0,1°C
 
Instrumenttemperaturområde
Drift (instrument): 5 till 45°C 
Drift (sond): -18 till 93°C 
Förvaring: -20 till 60°C 
Driftförhållanden för instrument
Altitud upp till 4000 meter
Relativ fuktighet upp till 80 % RH, icke-kondens
Föroreningsgrad 1 i enlighet med IEC 664
 
Transient överspänning kategori II
Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.
 
Temperaturkompenserad över ett lufttemperatureintervall på 5 till 65°C
Noggrannhetsdeklaration på ±3,0 % av avläsning eller ±0,015 m/s vadhelst är större, börjar vid 0,15 m/s genom 20 m/s
Noggrannhet med instrumenthölje vid 25°C, lägg till osäkerhet på 0,03°C/°C  för ändring i instrumenttemperatur.
 
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
AIRTA430
Luftflödesmätare TSI AirFlow TA430
Pris exkl.9 900
- Ventilationsinstrument med flödesberäkning
- Lufthastighet 0-30 m/s
- Luftflöde liter/sek eller m³/h
- Temperatur
 
Luftflödesmätare TSI/Airflow TA430 är en högnoggrann varmtrådsanemometer för mätning av lufthastighet och beräkning av luftflöden.
Lufthastighetsmätarens givare är 102 cm lång och är utrustad med TSI:s välrenommerade keramikbelagda platinatråd som sensor. På samma givarsond finns även en temperatursensor som registrerar temperaturen i kanalen. Upp till tre värden kan visas samtidigt i den stora och tydliga displayen. Luftflödesmätaren TA430 kan programmeras med kanalarea eller kanaldimension för direktvisning av luftflöde, liter/sekund.

Ingår i paketet:
USB-kabel
batterier
fabrikscertifikat
väska
bruksanvisning
 
Tekniska Data:
Lufthastighet: Område 0-30 m/s
Noggrannhet: ±3% av avläst värde eller ±0.015 m/s, störst värde
Upplösning: 0.01 m/s
Kanalstorlek Intervall: 1 till 635 cm i steg om 0,1 cm
Luftflöde, volymetrisk flödeshastighet Intervall: Det faktiska intervallet är en funktion av faktisk hastighet, tryck, kanalstorlek samt K-faktor
 
Temperatur:
Intervall: -18 till 93°C
Noggrannhet: ±0,3°C
Visningsnoggrannhet: 0,1°C
 
Strömförsörjning: Fyra AA-batterier (medföljer) eller växelströmsadapter (tillval) 9 V likström, 300 mA, 4-18 watt (inspänning och frekvens varierar beroende på vilken adapter som används)
Hastighet Intervall: 0 till 30 m/s 
Noggrannhet: ±3 % av avläsning eller ±0,015 m/s, störst värde 
Visningsnoggrannhet: 0,01 m/s
 
Instrumenttemperaturområde Drift (elektronik): 5 till 45°C
Drift (sond): -18 till 93°C
Förvaring: -20 till 60°C
Driftförhållanden för instrument Altitud upp till 4000 meter
Relativ fuktighet upp till 80 % RH, icke-kondens
Föroreningsgrad 1 i enlighet med IEC 664 Transient överspänning kategori II
Responstid
Hastighet: 200 msek
Temperatur: 2 minuter (till 66 % av slutvärde)
 
Yttermått på sond Sondlängd: 101,6 cm  Sonddiameter vid spets: 7,0 mm  Sonddiameter vid bas: 13,0 mm. Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.
 
Temperatur kompenserad över ett lufttemperatureintervall på 5 till 65°C
Noggrannhetsdeklaration på ±3,0 % av avläsning eller ±0,015 m/s , vadhelst är större, börjar vid 0,15 m/s genom 30 m/s
Noggrannhet med instrumenthölje vid 25°C , lägg till osäkerhet på 0,03°C/°C  för ändring i instrumenttemperatur.
 
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
AIRTA440
Luftflödesmätare TSI-Airflow TA440
Pris exkl.13 500
- För flödesmätning
- Lufthastighet 0-30 m/s
- Luftflöde liter/sek eller m³/h
- Fuktmätning 0...95 % RF
- Temperatur
- Datalogger
 
Luftflödesmätare TSI / Airflow TA440 är konstruerad för att ge snabba och tillförlitliga värden vid ventilationsmätningar. Luftflödesmätaren mäter temperatur, lufthastighet och relativ fuktighet samtidigt och kan visa upp till tre mätningar i displayen. Mätaren kan även programmeras med kanalarean eller kanaldimensionen för direktvisning av luftflödet. Luftflödesmätare TA440 beräknar dessutom våt temperatur och daggpunkt.

Uppmätta värden kan lagras genom dataloggning "auto save".

Luftflödemätaren levereras komplett med batterier, USB-kabel, mjukvara, väska, svensk bruksanvisning och kalibreringsintyg.

Ingår i paketet:
varmtrådsgivare (fast ansluten)
väska
mjukvara
USB-kabel
bruksanvisning
 
Tekniska Data
 
Kanalstorlek Intervall: 1 till 635 cm i steg om 0,1 cm
Volymetrisk flödeshastighet
Intervall: Det faktiska intervallet är en funktion av faktisk hastighet och kanalstorlek
 
Hastighet sond
Intervall: 0 till 30 m/s 
Noggrannhet 1&2: ±3 % av avläsning eller ±0,015 m/s , vadhelst är störst
Visningsnoggrannhet: 0,01 m/s
 
Temperatur från hastighetssond
Intervall: -10 till 60°C
Noggrannhet: ±0,3°C 
Visningsnoggrannhet: 0,1°C 
 
Relativ luftfuktighet från hastighetssond
Intervall: 0 till 95 % RF (RH) 
Noggrannhet: ±3 % RF
Visningsnoggrannhet: 0,1 % RF
 
Temperatur, våt termometer från hastighetssond:
Intervall: 5 till 60°C 
Visningsnoggrannhet: 0,1°C 
 
Datalagringskapacitet '
Intervall: 12,700+ prover och 100 test-ID (ett prov kan innehålla 14 mätningstyper)
Loggningsintervall
Intervaller: 1 sekund till 1 timme
 
Yttermått på mätare: 8,4 cm × 17,8 cm × 4,4 cm
Yttermått på vinklad sond: (ingår ej, anges vid beställning)
Vinklad sektionslängd: 15,24 cm
Diameter på vinkelled: 9,5 mm 
Vikt med batterier: 0,27 kg 
Strömkrav: Fyra AA-batterier (medföljer) eller växelströmsadapter (tillval) 9 V likström, 300 mA, 4-18 watt (inspänning och frekvens varierar beroende på vilken adapter som används)
 
Instrumenttemperaturområde
Drift (instrument): 5 till 45°C
Drift (sond): -10 till 60°C 
Förvaring: -20 till 60°C 
Altitud upp till 4000 meter
Relativ fuktighet upp till 80 % RH, icke-kondens
Föroreningsgrad 1 i enlighet med IEC 664 Transient överspänning kategori II
 
Responstid
Hastighet: 200 ms
Temperatur: 2 minuter (till 66 % av slutvärde)
Luftfuktighet: <1 minut (till 66 % av slutvärde)
 
Tidskonstant:
Intervaller: Kan väljas av användare Yttermått på sond:
Sondlängd: 101,6 cm  Sonddiameter vid spets: 7, 0 mm  Sonddiameter vid bas: 13,0 mm 
star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
AIRTA465
Ventilationsmätare TA465 med marknadens bästa varmtråd
Pris exkl.21 500

- Ventilationsinstrument med multifunktion
- Lufthastighet 0-50 m/s
- Luftflöde för liter/sekund eller m³/h
- Temperatur 0...60 °C
- Tryck -3725...+3725 Pa

Ventilationsinstrumentet TSI / Airflow TA465 används vid avancerade ventilationskontroller och injusteringar.

Ventilationsmätare TSI / Airflow TA465 mäter temperatur, lufthastighet och tryck och kan visa upp till fem mätningar samtidigt. Användarvänligt gränssnitt med inbyggd guide gör användningen enkel. Instrumentet kan programmeras med kanalarea eller kanaldimension för direktvisning av luftflöde. Till instrumentet kan 2 st termoelementgivare typ K anslutas (extra tillbehör).

Ventilationsmätare TSI / Airflow TA465 levereras med en 102 cm lång teleskopisk sond med TSI´s välrenommerade keramikbelagda platinatråd som sensor samt har en trycksond som mäter det statiska trycket stabilt och noggrant. Tryckmätaren har K-faktor som kan snabbjusteras direkt i displayen.

Med integrerad datalogger kan upp till 26.500 mätvärden loggas och lagras i 100 batcher. Loggning kan ske manuellt, där ett mätvärde sparas vid varje knapptryckning, via kontinuerlig mätning eller tidsinställd mätning. Lagrad information kan sedan överföras till dator via Bluetooth. Information kan även överföras från dator till instrument via bluetooth.

Som tillval finns vinklingsbara varmtrådsgivare och givare för t.ex. yttemperatur, VOC, CO, CO2, RF samt en trådlös skrivare. Alla givare från TSI Airflow levereras med ett spårbart kalibreringscertifikat och information om den senaste kalibreringen lagras i varje givare.

Ingår i paketet

 • Garanti 1 år
 • varmtrådssond med temperaturmätning
 • trycksond (inbyggd i mätaren)
 • mjukvara
 • USB-kabel
 • batterier
 • fabrikscertifikat
 • väska
 • svensk bruksanvisning

Tekniska Data

Hastighet (TA-sond)

 • Intervall: 0 till 50 m/s
 • Noggrannhet1 & 2: ±3 % av avläsning eller ±0,015 m/s , största värdet 
 • Visningsnoggrannhet: 0,01 m/s

Hastighet (pitotrör)

 • Intervall³: 1,27 till 78,7 m/s
 • Noggrannhet4: ±1,5 % vid 10,16 m/s
 • Visningsnoggrannhet: 0,01 m/s 

Kanalstorlek

 • Intervall: 2,5 till 1270 cm i steg om 0,1 cm.

Volymetrisk flödeshastighet

 • Intervall: Det faktiska intervallet är en funktion av faktisk hastighet, tryck, kanalstorlek samt K-faktor

Temperatur (TA-sond)

 • Intervall: -10 till 60°C
 • Noggrannhet5: ±0,3°C
 • Visningsnoggrannhet: 0,1°C

Relativ luftfuktighet (TA-sond)

 • Intervall: 0 till 95 % RH
 • Noggrannhet6: ±3 % RH
 • Visningsnoggrannhet: 0,1 % RH

Temperatur, våt termometer (TA-sond)

 • Intervall: 5 till 60°C
 • Visningsnoggrannhet: 0,1°C

Daggpunkt (TA-sond)

 • Intervall: -15 till 49°C
 • Visningsnoggrannhet: 0,1°C

Värmeflöde (TA-sond)

 • Intervall: Funktion av hastighet, temperatur, fuktighet och barometriskt tryck
 • Tillgängliga mätningar: Sensibelt värmeflöde, latent värmeflöde, totalt värmeflöde och sensibel värmefaktor
 • Mätenheter: BTU/tim, kW

Statiskt / Differentialtryck

 • Intervall7: -28,0...+28,0 mm Hg, -3735...+3735 Pa (-15... +15 tum H²O)
 • Noggrannhet: ±1 % av avläsning ±0,01 mm Hg (±1 Pa, ±0,005 tum H²O)
 • Visningsnoggrannhet: 0,01 mm Hg (0,1 Pa, 0,001 tum H²O)

Barometriskt tryck

 • Intervall: 20,36...36,648 tum Hg (517,15...930,87 mm Hg)
 • Noggrannhet: ±2 % av avläsning

Instrumenttemperaturområde

 • Drift (elektronik): 5 till 45°C (40 till 113°F)
 • Drift (sond): -10 till 60°C (14 till 140°F)
 • Förvaring: -20 till 60°C (-4 till 140°F)

Driftförhållanden för instrument

 • Altitud upp till 4000 meter
 • Relativ fuktighet upp till 80 % RH, icke-kondens
 • Föroreningsgrad 1 i enlighet med IEC 664
 • Transient överspänning kategori II

Datalagringskapacitet

 • Intervall: 26 500+ prover och 100 test-ID (ett prov kan innehålla 14 mätningstyper)

Komminukation

 • Bluetooth, tvåvägs
Loggningsintervall

 • Intervaller: 1 sekund till 1 timme

Tidskonstant

 • Intervaller: Kan väljas av användaren

Responstid

 • Hastighet: 200 msek
 • Temperatur: 2 minuter (till 66 % av slutvärde)
 • Tryck: 0,1 msek
 • Luftfuktighet: 1 minut (till 66 % av slutvärde)

Yttermått på mätare

 • 9,7 cm × 21,1 cm × 5,3 cm

Yttermått på sond

 • Sondlängd: 101,6 cm 
 • Sonddiameter vid spets: 7, 0 mm 
 • Sonddiameter vid bas: 13,0 mm 
 • Yttermått på vinklad sond: (ingår ej, anges vid beställning)
 • Vinklad sektionslängd: 15,24 cm 
 • Diameter på vinkelled: 9,5 mm 

Mätarens vikt

 • Vikt med batterier: 0,36 kg 

Strömkrav

 • Fyra AA-batterier (medföljer) eller nätdel (tillval) 7,2 V
 • Likström, 300 mA, 4-18 watt (kan variera beroende på vilken nätdel som används)

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas

 1. Temperatur-kompenserad över ett intervall på 5 till 65°C.
 2. Noggrannhetsdeklaration på ±3,0 % av avläsning eller ±0,015 m/s, vadhelst är större, börjar vid 0,15 m/s genom 50 m/s.
 3. Tryckhastighetsmätningar rekommenderas inte under 5 m/s och lämpar sig bäst för hastigheter över 10 m/s. Intervallet kan variera beroende på barometriskt tryck.
 4. Noggrannhet är en funktion av att konvertera tryck till hastighet. Konversionsnoggrannheten förbättras när de faktiska tryckvärdena ökar.
 5. Noggrannhet med instrumenthölje vid 25°C, lägg till osäkerhet på 0,03°C/°C  för ändring i instrumenttemperatur.
 6. Noggrannhet med sond vid 25°C. Lägg till osäkerhet på 0,2 % RH/°C för ändring i sondtemperatur. Inkluderar 1 % hysteres.
 7. Övertrycksintervall = 190 tum H²O (7 psi , 360 mmHg, 48 kPa).
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   AIRFL2
   TSI/Airflow Frånluftspaket FL2
   Pris exkl.7 000
   - Frånluftsmätare som även klarar tilluft, om än med lite större felmarginal pga den behändigt lilla stosen.
   - Lufthastighet 0,25-30 m/s
   - För mätning över don
   - Rektangulär stos 285 x 235 mm
   - Cirkulär stos Ø180 mm  finns som tillbehör
    
   Ett av våra mest populära ventilationsinstrument för OVK-besiktningar är luftflödesmätare TSI/Airflow Frånluftspaket FL2.
   Paketet består av en vinghjulsanemometer och en rektangular stos, rund stos finns som tillbehör. 
   Frånluft över don mäts enkelt och smidigt, och injustering av ventilationssystem underlättas.
    
   Luftflödet visas direkt i displayen i liter/s, m³/s eller m³/h. 
   Vinghjulsanemometern är löstagbar, vilket möjliggör separat användande av den för mätning av lufthastighet i m/s över större galler.
    
   Luftflödesmätaren TSI/Airflow FL2 är konstruerad för att handhavandet ska bli så enkelt som möjligt. En enda knapptryckning krävs för att börja mäta luftflöde. Under displayen finns en av/på-knapp samt en meny-knapp. Med hjälp av meny-knappen går det att växla mellan olika enheter såsom lufthastighet i m/s, luftflöde i m3/s, l/s eller m3/tim respektive temperatur i °C. Det går även att stega till AREA+ respektive AREA- för att öka respektive minska den inställda arean (i m²).
    
   Ingår i paketet
   Garanti 1 år
   rektangulär standardstos 285 x 235 mm
   batterier
   väska
   kalibreringscertifikat
   svensk bruksanvisning
    
   Tekniska Data
   Luftflöde 1.6 ... 30 l/s, beräkning kan ske till 188 l/s,  dock bör inte denna typ av mätare användas vid större flöde än 30 liter per sekund
   Noggrannhet  ±1%  ±0.02 m/s 
   Rektangulär stos 285x 235 mm
   Cirkulär stos ø 180 mm finns som tillbehör
   Batteri 1x9V PP3
   Mått 256 x 80 x 389 mm
   Vikt 240 gram.
    
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   AIRLOFLO
   LoFlo Balometer med huv 406x406
   Pris exkl.16 000

   - Luftlöde 17-850 m³/h (~5...235 lit/s)
   - Både tíll- och frånluft
   - Hög noggrannhet vid låga flöden
   - Huvar finns i storlek: standard 406 x 406 mm, extra 650 x 650 mm

   En avancerad flödesmätare med huv, som också mäter mycket låga flöden.

   Lågflödesbalometern används för att mäta luftflöden direkt på både tillluftsdon och frånluftsdon.

   I instrumentet passerar luft genom en area över vilken hastigheten samtidigt mäts i ett flertal punkter med varmtrådsanemometerteknik. Mätaren kan användas med eller utan huv vilket ger maximal flexibilitet. Finns i olika utföranden där endast storleken på huven skiljer dem åt. Huvar kan även beställas separat som tillbehör.

   Denna mätare ger hög noggrannhet vid mätningar av luftflöden från 4,7 - 236 l/s ( 17 ... 850 m³/h  ).

   Ingår i paketet

   • Garanti 1 år
   • Huv 406x406 mm
   • Bärväska
   • Kalibreringscertifikat
   • Batterier
   • Bruksanvisning.

   Tekniska Data

   • Mäter tilluft och frånluft ner till 4,7 l/s
   • Mätområde 4,7 - 236 l/s  ( 17 - 850 m³/h )

   • Lätt att använda i trånga utrymmen
   • Används till mindre ventilationskanaler eller galler

   • Upplösning 1 m³/h, 0,1 l/s (under 10 l/s), 1 l/s (över 10 l/s)
   • Noggrannhet ±(3% ± 3,4 m³/h) ±(3% ± 1 l/s)
   • Höjd 39 cm, (endast basenhet)
   • Storlek på mätöppning: diameter 34 cm
   • Batteri 4x1,5V C
   • Huv (tält) finns även i storlek 65 x 65 cm, och beställs separat
   • Vikt 2 kg
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   AIRLOFLO-1
   LoFlo Huv 650x650
   Pris exkl.2 700
   Duk (tält) till LoFlo direktflödesmätare
    
   Storlek 650 x 650 mm
    
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   AIRPH731B
   Direktflödesmätare TSI-Airflow ProHood 731 Basic
   Pris exkl.26 500

   - Direktflödesmätare 12...1180 liter/sek 
   - Till- och frånluft
   - Datalogger
   - Automatisk nollställning
   - BackPressure-mätning och direktmätning
   - Avancerad tryckmätare som kan användas enskilt (löstagbar)
   - Huv standard 61 x 61 cm
   - Huvar i olika storlekar (tillbehör)

   TSI-Airflow ProHood PH731 är en direktflödesmätare som används för noggrann kontroll och injustering av till- och frånluft över don och galler.
   Låg vikt och stor display gör den enkel att hantera.

   ProHood PH731 lämpar sig utmärkt för certifiering av renrum. Mätaren har automatisk nollställning samt kompensering för baktryck. Den känner automatiskt av till- eller frånluft. Dataloggning för visning och lagring av max-, min- och medelvärden. Det löstagbara mätinstrumentet kan även kompletteras med olika mätsonder för mätning av temperatur, fukt, luftflöde, lufthastighet (prandtl-rör) m.m. för ett utökat användningsområde. Stosar finns i flera storlekar.

   Ingår i paketet

   • Standardhuv (610 x 610 mm)
   • 4 batterier
   • mjukvara
   • datakabel
   • väska med hjul
   • svensk bruksanvisning
   • kalibreringsintyg

   Stosar (tillval):
   305 x 1220 mm
   305 x 1525 mm 
   610 x 1220 mm
   915 x 915 mm
   406 x 406 mm
   133 x 1220 mm
   710 x 710 mm
   710 x 1270 mm
   200 x 530 mm (för biologiskt säkerhetsskåp)
   255 x 530 mm (för biologiskt säkerhetsskåp)

   Tekniska Data

   • Strömförsörjning: 4 st AA-batterier eller AC-adapter (medföljer ej) 
   • Mått: 188 x 114 x 58 mm (mätinstrument)
   • 610 x 610 mm (standardhuv)
   • Vikt: 3,4 kg

   Mätområde

   • Flöde 42- 4250 m³/ tim (12-1180 l/s)
   • Hastighet: 0,125 till 78 m/s
   • Tryck: ±3735 Pa
   • Temperatur: -10°C till 60ºC
   • Relativ luftfuktighet: 5 till 95%RF

   Mätnoggrannhet

   • Flöde: ±3% av avläst värde ±3 l/s (±12 m³/h)
   • Hastighet: ±3% av avläst värde ±0,04 m/s
   • Tryck: ±2% av avläst värde ±0,25 Pa
   • Temperatur: ±0,3°C
   • RF: ±3%RF

   Upplösning:

   • Flöde: 1 m³/h, 1 l/s
   • Hastighet: 0,01 m/s
   • Tryck: 0,001 Pa
   • Temperatur: 0,1ºC
   • RF: 0,1%RF
   • Användningstemperatur: 4,4-60ºC
   • Lagringstemperatur: -20 till +71°c

   Datalagring:

   • 26500 mätvärden, med tid- och datumstämpel
   • Valbart loggningsintervall
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   AIRPH731
   TSI-Airflow ProHood 731 Luftflödesmätare
   Pris exkl.28 500

   - Luftflödemätare 12...1180 liter/sek 
   - Till- & frånluft
   - Datalogger
   - Automatisk nollställning
   - Huvar finns i olika storlekar (standard 61 x 61 cm)

   TSI/Airflow ProHood modell PH731 är en ergonomiskt utformad luftflödesmätare för noggranna mätningar och kontroll av till- och frånluft, både över don och galler.
   Dess låga vikt och stora display gör att den enkelt hanteras av en enda person.

   ProHood PH731 lämpar sig utmärkt vid injustering & felsökning av ventilationsystem. ProHood används t.ex. för certifiering av renrum.

   ProHoodPH731 har automatisk nollställning och kompensering för baktryck. Den känner automatiskt av till- eller frånluft och visar värdet på displayen. Dataloggning och minne möjliggör lagring av upp till 1000 mätvärden och visning av max-, min- och medelvärde. Det löstagbara mätinstrumentet kan användas med olika mätsonder för mätning av temperatur, fukt, luftflöde, lufthastighet (prandtl-rör) m.m. för ett utökat användningsområde. Stosar finns i flera storlekar.

   Stosar (tillval):
   305 x 1220 mm
   305 x 1525 mm 
   610 x 1220 mm
   915 x 915 mm
   406 x 406 mm
   133 x 1220 mm
   710 x 710 mm
   710 x 1270 mm
   200 x 530 mm (för biologiskt säkerhetsskåp)
   255 x 530 mm (för biologiskt säkerhetsskåp)

   Ingår i paketet

   • Standardhuv (610 x 610 mm)
   • pitotrör
   • 4 laddningsbara batterier och laddare
   • mjukvara
   • datakabel
   • väska med hjul
   • svensk bruksanvisning
   • kalibreringsintyg

   Tekniska Data

   • Strömförsörjning: 4 st AA-batterier eller AC-adapter
   • Mått: 188 x 114 x 58 mm (mätinstrument)
   • 610 x 610 mm (standardhuv)
   • Vikt: 3,4 kg

   Mätområde

   • Flöde 42- 4250 m³/ tim (12-1180 l/s)
   • Hastighet: 0,125 till 78 m/s
   • Tryck: ±3735 Pa
   • Temperatur: -10°C till 60ºC
   • Relativ luftfuktighet: 5 till 95%RF

   Mätnoggrannhet

   • Flöde: ±3% av avläst värde ±3 l/s (±12 m³/h)
   • Hastighet: ±3% av avläst värde ±0,04 m/s
   • Tryck: ±2% av avläst värde ±0,25 Pa
   • Temperatur: ±0,3°C
   • RF: ±3%RF

   Upplösning:

   • Flöde: 1 m³/h, 1 l/s
   • Hastighet: 0,01 m/s
   • Tryck: 0,001 Pa
   • Temperatur: 0,1ºC
   • RF: 0,1%RF
   • Användningstemperatur: 4,4-60ºC
   • Lagringstemperatur: -20 till +71°c

   Datalagring:

   • 26500 mätvärden, med tid- och datumstämpel
   • Valbart loggningsintervall
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   KIMMP210P
   Tryckmätare MP210P ±500Pa
   Pris exkl.11 600
   - Differenstryckmätare för ±500 Pa
   - Luftflödesmätning 0...28 m/s
   - K-faktor för ventilationsdon
   - Datalogger, 20000 mätvärden
    
   MP210P är en högnoggrann, innovativ och robust tryckmätare för differenstryck(±500pa) och luftflödesmätning (0..28m/s). Tryckmätaren passar utmärkt för såväl komfortventilation som industriell processventilation. Den grafiska displayen, navigering med joystick och den logiska menystrukturen på svenska gör instrumentet mycket enkelt att arbeta med. Till tryckmätaren kan externa givare såsom prandtlrör, varmtrådsgivare och temperaturgivare anslutas. Ett stort utbud av givare finns att välja mellan. 
    
   Tryckmätare MP210P har automatisk temperaturkompensering som ger ökad noggrannhet vid prandtlrörsmätning. Kanaldimension kan anges manuellt eller via förprogrammerad lista vilket gör instrumentet utmärkt för mätning i ventilationsanläggningar.

   MP210P har minne för 1000 mätserier och 20.000 mätvärden. Mätdata sparas manuellt eller automatiskt och förs över till PC via USB-kabel eller trådlös radiokommunikation. Mätdata kan sedan analyseras och dokumenteras.

   Nollställning via magnetventil möjliggör nollställning även under pågående mätning. Ytterligare funktioner är luftflödesmätning med K-faktor, min-, max- och hold-funktion, medelvärde, dämpning och automatisk displaybelysning via ljussensor.

   Tryckgivare för ±2.500 Pa, ±10.000 Pa, ±500 mBar och ±2000 mBar finns att köpa som tillbehör. Det finns dessutom ytterligare 1 löstagbar mätmodul för 4 x termoelementgivare.
    
   Levereras med tryckgivare för ±500 Pa, väska, silikonslang och spårbart kalibreringscertifikat.

   Tekniska data
   Mätområde tryck: ±500 Pa 
   Mätområde lufthastighet: 2...28 m/s 
   Mätområde luftflöde (beräknat värde): 0...99,999 m³/h, 0...99,999 l/s 
   Mätområde temperatur: -200...+1760°C 
   Noggrannhet tryck: ±0,2 % av mätv. ±0,8 Pa inom ±100Pa, ±0,2 % av mätv. ±1,5 Pa utanför ±100Pa
   Noggrannhet hastighet med prandtlrör: ±0,3 m/s (2...5 m/s), ±0,5% av mätv. ±0,2 m/s (>5 m/s) 
   Noggrannhet temperatur: Se givare 
   Upplösning tryck: 0,1 Pa inom ±100Pa, 1Pa utanför ±100Pa
   Upplösning hastighet: 0,1 m/s 
   Upplösning flöde: 1 m³/h, 1 l/s 
   Upplösning temperatur: 0,1°C 
   Valbara enheter: Pa, mmH2O, kPa, PSI, InWg, mmHg, mBar, hPa, daPa, m/s, fpm, km/h, mph, m³/h, cfm, l/s, m³/h, °C, °F
   Mätsensor tryck: Piezo-resistiv sensor linjäritet: 0,25%FS 
   Svarstid: 500 µs 
   Överbelastning: 250 mbar 
   Display: Belyst LCD 120 x 160 px, Storlek: 58 x 76 mm. Visar upp till 6 värden samtidigt.
   Kapsling: Stötsäker ABS, IP54 
   Knappsats: Mjuka elastomer, 10 knappar
   Loggerminne, fast: 1000 loggninar om 20 000 mätpunkter 
   Anslutningar tryck: Ø 6,2 mm, räfflade nipplar 
   Anslutningar temperatur: Standard mini flatstift, termoelement typ K, J, T, S. 2 x Mini-DIN Pt-100.
   EMC: Elektromagnetiskt skyddad (norm EMC 2004/108/CE och EN 61010-1)
   Batteri: Laddbart Li-Ion
   Drifttid: 59 timmar med tryckmodul
   Driftstemperatur: Från 0 till +50°C 
   Mått: 162 x 81 x 57 mm 
   Vikt: 485 g 
   Garanti: 1 år 
   Språk: Svenska, engelska, franska, tyska, norska, danska, finska m.m.
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   KIMVT110
   Ventilationsinstrument Kimo VT110
   Pris exkl.6 810
   - Ventilationsinstrument
   - Lufthastighet 0,15…30 m/s
   - Flödesberäkning
   - Temperatur 

   Ventilationsinstrument VT110 är ett kompakt instrument för mätning av lufthastighet och luftflöde. Den används t.ex. vid kontroll av dragskåp, dragbänkar, ventilationssystem eller allmänna ventilationsuppdrag. Ventilationsinstrument VT110 mäter hastighet från 0 till 30 m/s och beräknar flöde från 0 till 99.999m³/h.

   Instrumentet är utrustat med en känslig varmtråd och har en integrerad temperatursensor för automatisk temperaturkompensering vilket ger stabila, repeterbara och noggranna mätresultat.

   Vid kanalmätning anges kanaldimension för beräkning av flöde.

   Till instrumentet kan en stos anslutas för flödesmätning över ventilationsdon.
    
   Tekniska data:
    
   Mätteknik: Varmtråd
   Mätområde: lufthastighet: 0,15…30 m/s, flödesvolym: 0 till 99 999 m³/h, temperatur: -20…+80°C 
   Noggrannhet: Lufthastighet: 0,15 till 3 m/s: ± 3% av mätvärde ± 0,05 m/s. 3,1 till 30 m/s: ± 3% av mätvärde ± 0,2 m/s.
   Luftflöde: ±3% av mätvärde ±0.03 x area (cm²).
   Temperatur: ±0,3% av mätv. ±0,25°C 
   Upplösning: Lufthastighet: 0.01 m/s (0.15…3 m/s), 0.1 m/s (3.1…30 m/s).
   Flödesvolym: 1 m³/h. Temperatur: 0.1°C 
   Mätsensorer: Varmtråd / NTC-sensor 
   Kabel: Rak, 2 m 
   Valbara enheter: m/s, fpm, km/h, m³/h, l/s, cfm, m³/s, °C, °F  
   Display:4 rader,LCD.
   Kapsling: Stötsäker ABS, IP54 
   EMC: Direktiv CEM 2004/108/CE och SS EN 61010-1 
   Batteri: 4 stycken AAA LR03 1,5 V 
   Batterilivslängd: 120 timmar 
   Driftmiljö: Neutral gas 
   Driftstemperatur: 0... 50°C. 
   Förvaringstemperatur: -20... 80°C. 
   Automatisk avstängning: Justerbar 0 till 120 min 
   Mått: 148 x 71 x 35 mm 
   Vikt: 250 g 
   Garanti: 1 år
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   KIMAMI310
   Ventilationsinstrument Kimo AMI310
   Pris exkl.12 500
   - Ventilationsinstrumentet som kan allt inom ventilationsmätning!
   - Mäter lufthastighet, luftflöde, luftfuktighet, temperatur, tryck, koldioxid, ljus & varvtal
   - Stort urval av specialanpassade givare, både kabelseparerade och trådlösa
   - Loggningsfunktion

   Multifunktionsinstrument AMI310 är instrumentet som kan allt inom ventilationsmätning, både inom komfortventilation och industriell processventilation. Instrumentet mäter temperatur, lufthastighet, flöde, tryck, fukt, varvtal, ljus, mA/mV, CO och CO², beroende på vilken givare som är ansluten.

   AMI310 är ett avancerat instrument som egentligen är en kombination av samtliga KIMOs klass 210-instrument men den har även andra funktioner som inte återfinns i Klass 210-serien. AMI310 har en unik mätmodul för U-värdesmätningar och en klimatmodul med absoluttryck, temperatur och fuktgivare inbyggt.

   Det finns ett stort utbud av löstagbara givare, trådlösa och trådbundna, samt ett smart system med plug-in-mätmoduler vilket gör att instrumentet kan anvpassas för de flesta mätningarna inom komfortventilation och processmätning.

   Den exklusiva, grafiska färgdisplayen, navigering med joystick och den logiska menystrukturen på svenska gör instrumentet mycket enkelt och trevligt att arbeta med. Upp till 6 parametrar kan visas samtidigt på displayen. En ljussensor reglerar automatiskt displaybelysningen.

   AMI310 kan kommunicera trådlöst, via radiokommunikation, med givare och PC. Alla väsentliga beräkningsfunktioner finns integrerade. Medelvärdesberäkning, tids- och punktmedelvärde. Flödesberäkning, i kanal, över don, med K-faktor, med pitotrör/prandtlrör, varmtrådsgivare och vinghjulsgivare. Loggerfunktion, automatisk eller manuell lagring. Min- max- och hold-funktion. Visning av graf direkt på displayen. Möjlighet att skala in analoga mA/mV-signaler och få dessa presenterade med rätt enhet.

   GIVARE BESTÄLLS SEPARAT.

   Ingår i paketet
   Garanti: 1 år spårbart kalibreringscertifikat, väska, svensk, manual.
    
   Teknisk Data
   Mätområde: Se respektive givare
   Noggrannhet: Se respektive givare
   Upplösning, beroende på givare: 0,1 Pa, 0,01 m/s, 1 l/s, 1 m³/h, 0,01°C, 1 ppm, 1 mV, 0,01 mA Valbara enheter: Pa, mmH2O, kPa, PSI, InWg, mBar, m³/h, m³/s, l/s, °C, °F, K, Ctd, mV, mA, rpm, ppm, lux, fc.
   Mätsensor tryck: Piezo-resistiv sensor linjäritet: 0,25%FS
   Svarstid: 500 µs
   Överbelastning: 1200 mbar
   Display: Belyst LCD 120 x 160 px, Storlek: 58 x 76 mm. Visar upp till 6 värden samtidigt.
   Kapsling: Stötsäker ABS, IP54
   Knappsats: Mjuka elastomer, 10 knappar
   Loggerminne, fast: 1000 loggningar om 20 000 mätpunkter
   Anslutningar tryck: Ø 6,2 mm, räfflade nipplar
   Anslutningar temperatur: Standard mini flatstift, termoelement typ K, J, T, S.
   Anslutningar universal för Smart+ givare: 2 x Mini-DIN.
   Anslutningar dataöverföring: Micro-USB
   Anslutning laddning: Micro-USB EMC:
   Elektromagnetiskt skyddad (norm EMC 2004/108/CE och EN 61010-1)
   Batteri: Laddbart Li-Ion
   Drifttid: 57 timmar med fuktgivare
   Driftstemperatur: Från 0 till +50°C
   Mått: 162 x 81 x 57 mm
   Vikt: 485 g
   Garanti: 1 år
   Språk: Svenska, engelska, franska, tyska, norska, danska, finska m.m.
    
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   KIMLV110S
   Vinghjulsanemometer Kimo LV110
   Pris exkl.6 870
   - Högnoggrann vinghjulsanemometer
   - Mäter lufthastighet & temperatur
   - 0,3 till 35 m/s
   - Beräknar luftflöde

   LV110 är en robust vinghjulsanemomter för mätning av lufthastighet och beräkning av luftflöde över ventilationsdon. Instrumentet mäter hastigheter från 0,3 till 35 m/s.

   Vinghjulet har en diameter på 100Ø. En stos kan monteras på vinghjulet för mätning av hastighet över ventilationsdon.

   Stora knappar och tydlig display gör att användandet blir mycket enkelt. LV110 beräknar även flödesvolymen över t.ex. intagsgaller.

   LV110 har alla standardfunktioner såsom flödesvolym och min-/maxberäkning. En integrerad temperatursensor mäter temperaturen.
    
    
   Tekniska data
    
   Noggrannhet lufthastighet: 0,3…3 m/s ±3% av mätv. ±0,1 m/s. 3,1…35 m/s ±1% av mätv. ±0,3 m/s, temperatur: ±0,4% av mätv. ±0,3°C 
   Noggrannhet luftflöde: ±3% av mätv. ±0,03 x area (cm²) 
   Mätområde lufthastighet: 0,8…25 m/s, flödesvolym: 0…99 999 m³/h, temperatur: -20…+80°C 
   Upplösning lufthastighet: 0,01 m/s (0,3…3 m/s), 0,1 m/s (3,1…35 m/s), flödesvolym: 1 m³/h, temperatur: 0,1°C

   Mätsensorer: Dubbel Halleffekt-sensor på vinghjul Ø100 mm / NTC-sensor 
   Kabel: Spiral, längd 450 mm till 2,4 m. 
   Valbara enheter: m/s, fpm, m³/h, l/s, cfm, m³/s, °C, °F  
   Kapsling: Stötsäker ABS. IP54 
   EMC: Direktiv CEM 2004/108/CE och SS EN 61010-1 
   Batteri: 4 stycken AAA LR03 1,5 V 
   Batterilivslängd: 120 timmar 
   Driftmiljö: Neutral gas 
   Driftstemperatur: Från 0 till 50°C. 
   Förvaringstemperatur: Från -20 till 80°C. 
   Automatisk avstängning: Justerbar 0 till 120 min 
   Mått: 148 x 72 x 34 mm 
   Vikt: 390 g 
   Garanti: 1 år
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   KIMDBM610
   Luftflödesmätare DBM610 Kimo
   Pris exkl.24 900

   DBM 610 är en luftflödesmätare speciellt anpassad för tilluftsdon av olika slag, men fungerar även bra för mätning över frånluftsdon. Luftflödesriktningen detekteras automatiskt.

   Över arean luften passerar mäts hastigheten i 48 olika punkter samtidigt. Ett medelvärde presenteras på den löstagbara displayen som även fungerar som en separat tryckmätare. Den extremt höga noggrannheten garanteras tack vare automatisk kompensering för atmosfärstryck, temperaturkompensering samt nollställning av trycksensorn med sekundintervall.

   Den låga vikten gör luftflödesmätaren bekväm att arbeta med. Med standardhuven väger hela utrustningen endast 3600 gram. Trots den låga vikten är luftflödesmätaren mycket robust, då stagen som håller huven är tillverkade i kolfibermaterial och ramen i aluminium. 5 st olika storlekar på huvar finns tillgängliga för att passa alla don. Dessa är enkelt utbytbara. Den transparenta sektionen i huven gör det enkelt att lokalisera donet.

   Ingår i paketet

   • standardhuven 610 x 610 mm
   • kalibreringscertifikat
   • svensk manual
   • väska

   Tekniska Data

   Funktioner Samtidig mätning av luftflöde och temperatur Automatisk detektering av luftflödesriktning (tilluft / frånluft) Medelvärdesberäkning Tidsmedelvärde / punktmedelvärde Hold-funktion Löstagbar tryckmätare Dataöverföring till PC via USB Flera valbara språk

   • Luftflöde Mätområde: 40...3500 m³/h, (11...970 l/s)
   • Noggrannhet: ±10 m³/h ±3%
   • Upplösning: 1 m³/h
   • Enheter: m³/h, cfm, l/s
   • Tryck Mätområde -2500...+2500 Pa
   • Noggrannhet: ±0,3 Pa eller ±0,4% av mätvärdet (högsta värdet gäller)
   • Upplösning: 0,001 Pa
   • Enheter: Pa, mmH2O
   • Temperatur Mätområde: 0…50°C
   • Noggrannhet: ±0,1°C ±2%
   • Upplösning: 0,1°C
   • Display: Bakgrundsbelyst LCD
   • Storlek: 86 x 51 mm
   • Vikt: 3,6 kg (bas + huv)
   • Garanti: 2 år
   • Valbara huvdimensioner:
    • 1020 x 1020 mm
    • 720 x 720 mm
    • 720 x 1320 mm
    • 610 x 610 mm (standard)
    • 420 x 1520 mm
   star_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.pngstar_empty.png
   Start > Produkter > Ventilation > Lufthastighet - Flöde
   Annonser
   0 Produkter
   Totalt 0 SEK
   Priser exkl. moms